CO NOWEGO

ZMIANY WPROWADZONE W PODRĘCZNIKACH WYDANYCH NA ROK SZKOLNY 2017/2018:

- Zeszyt testów i ćwiczeń przygotowujacych do egzaminu potwierdzajacego kwalifikację A.36- dodano 2 zadania przygotowujace do części praktycznej egzaminu

-Zeszyt testów i ćwiczeń przygotowujacych do egzaminu potwierdzajacego kwalifikację A.35- dodano 1 zadanie do części praktycznej egzaminu wraz z punktacja do  zadania praktycznego

-Pracownia ekonomiczna cz. II ( Rozliczenia podatkowe)- przedstawiono sposób obliczenia podatku dochodowego w 2017 roku oraz dodano ćwiczenia i w wersji dla nauczyciela sprawdziany.

-Pracownia ekonomiczna cz. III (Kadry i płace)-uaktualniono druki świadectw pracy oraz dodano ćwiczenia z zakresu obliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w 2017 roku.

-Biuro rachunkowe- dodano 3 ćwiczenia dotyczace obsługi programu  Rewizor GT przygotowujace do części praktycznej egzaminu.

-Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych cz. I- wzbogacono publikację o dodatkowe ćwiczenia

pełny HTML | wersja mobilna