KWALIFIKACJA AU.36ZESZYT TESTÓW I ĆWICZEŃ PRZYGOTOWUJĄCYCH DO EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJĘ AU.36.
Format B5,str. 288, ISBN 978-83-60045-51-0
oprawa: miękka, klejona grzbietem. Okładka kolorowa

ZESZYT TESTÓW I ĆWICZEŃ PRZYGOTOWUJĄCYCH DO EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJĘ AU.36.

DOSTĘPNY

Stan prawny na 1 maja 2018 roku

Zeszyt testów i ćwiczeń przeznaczony jest dla uczniów przygotowujących się do części pisemnej i praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikację A.36: Prowadzenie rachunkowości.

Zadania egzaminacyjne opracowane zostały zgodnie ze standardami wymagań egzaminacyjnych oraz zgodnie z przyjętą strukturą egzaminu potwierdzającego kwalifikację A.36. Zbiór zawiera 25 przykładowych zadań sprawdzajacych nabyte umiejętności, z jakimi uczeń może spotkać się w czasie egzaminu potwierdzajacego kwalifikację A.36  w jego części praktycznej oraz 6 testów składajacych się z 40 zadań przygotowujacych do części pisemnaj egzaminu. Zaproponowane zadania do etapu pisemnego zawieraja testy wielokrotnego wyboru.


Publikacja opracowana zgodnie z nową podstawą programową dla zawodu technik ekonomista dla kształcenia w zakresie kwalifikacji A.36 (Prowadzenie rachunkowości). Stanowi materiał pomocniczy, wspomagający edukację- zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. 2012 poz. 752) nie podlega zatwierdzeniu na podstawie art. 27.

1. STRUKTURA EGZAMINU ZAWODOWEGO I WYMAGANIA DLA KWALIFIKACJI A.36 (PROWADZENIE RACHUNKOWOŚCI).....3

1.1. Struktura egzaminu zawodowego.....3

1.2. Wymagania dla kwalifikacji A.36 (Prowadzenie rachunkowości).....4

2. CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU ZAWODOWEGO POTWIERDZAJACEGO KWALIFIKACJĘ A.36.....5

2.1. Przykładowa instrukcja dla zdajacego część pisemna egzaminu......5

2.2. Zadania do części pisemnej egzaminu potwierdzajacego kwalifikację A.36.....6

3.CZĘŚĆ PRAKTYCZNA EGZAMINU ZAWODOWEGO POTWIERDZAJACEGO KWALIFIKACJĘ A.36.....66

3.1. Przykładowa instrukcja dla zdajacego część praktyczna egzaminu.....66

3.2. Zadania do części praktycznej egzaminu potwierdzajacego kwalifikację A.36.....67

SPIS TREŚCI I LITERATURA.....okładka

 

 

 

23,00
Dodaj szt.   
pełny HTML | wersja mobilna