Bożena Padurek. Rachunkowość- podręczniki i ćwiczenia z rozwiązaniami
Rachunkowość- podręczniki, zbiory zadań z rozwiązaniami.

Bożena Padurek

Bożena Padurek, absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nauczyciel dyplomowany w zakresie przedmiotów ekonomicznych.

Od 1990r. - nauczyciel rachunkowości w Zespole Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych im. Marii Dąbrowskiej we Wrocławiu.

Od 2002r. - nauczyciel przedmiotów ekonomicznych w Liceum Profilowanym nr V we Wrocławiu.

W latach 1997-2005r. powołana przez Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli do Zespołu Autorów Zadań na zewnętrzny egzamin z przygotowania zawodowego w zawodzie technik ekonomista dla szkół Dolnego Śląska.

Egzaminator w zawodach: technik ekonomista i technik rachunkowości.

Autorka wielu podręczników dla szkół ekonomicznych i profilowanych z zasad rachunkowości, rachunkowości przedsiębiorstw, rachunkowości handlowej, uproszczonych form rachunkowości, ryczałtu, karty podatkowej, podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz współautorka ćwiczeń do technologii informatycznych w rachunkowości, zeszytu testów i ćwiczeń przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik ekonomista, materiałów dla nauczycieli pt. "InsERT GT w ćwiczeniach" oraz opublikowanego w Gazecie Prawnej przykładowego zadania, jego rozwiązania i danych wdrożeniowych na etap praktyczny egzaminu .

 
© Wydawnictwo Bożena Padurek 2004-2013
Valid XHTML 1.0!     Valid CSS!