Bożena Padurek. Rachunkowość- podręczniki i ćwiczenia z rozwiązaniami
Rachunkowość- podręczniki, zbiory zadań z rozwiązaniami.

RACHUNKOWOŚĆ HANDLOWA. ZASADY RACHUNKOWOŚCI FINANSOWEJ, INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE, KREDYTY BANKOWE, ROZRACHUNKI.Cena brutto: 25 zł
Stan prawny na 1. stycznia 2014 r.

Format B5, str. , ISBN:
oprawa: miękka, klejona grzbietem. Okładka kolorowa.

Podręcznik „Rachunkowość handlowa” . Część I omawia istotę, cechy i podstawowe funkcje rachunkowości. Przedstawiono w nim klasyfikację zasobów majątkowych oraz źródeł ich pochodzenia. Omówiono bilans jednostki gospodarczej,
podział i funkcjonowanie kont bilansowych wraz ze sposobem poprawy błędów księgowych oraz zasady łączenia i dzielenia kont. Podane zostały zasady funkcjonowania kont niebilansowych oraz omówiono ewidencję na kontach ksiąg pomocniczych.
W publikacji przedstawiono w przystępnej formie ewidencję inwestycji krótkoterminowych i rozrachunków wraz
z prezentacją dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia księgowań poszczególnych zdarzeń gospodarczych na kontach księgi głównej oraz na kontach ksiąg pomocniczych. Znajdują się w nim przykłady rozwiązania zadań z wypełnionymi dokumentami księgowymi oraz rozwiązanie ćwiczenia do samodzielnego wykonania przez uczniów. Pozwalają one w czasie realizacji tematu na utrwalenie praktycznych umiejętności. Podsumowaniem ewidencji księgowej przedstawionej w części pierwszej „Rachunkowości handlowej” są trzy testy samodzielnej kontroli. Ponadto zamieszczono w podręczniku wykaz kont księgi głównej utworzony na potrzeby szkolne, który jest wykorzystywany do dekretacji dowodów księgowych.
Kolejność rozdziałów w logicznym porządku ujmuje część materiału do nauczania zagadnień z kwalifikacji A.22.3.


Publikacja opracowana zgodnie z nową podstawą programową dla zawodu technik ekonomista dla kształcenia w zakresie kwalifikacji A.22.3 (Prowadzenie działalności handlowej). Stanowi materiał pomocniczy, wspomagający edukację, niepodlegający procedurze dopuszczenia do użytku szkolnego przed Ministra Edukacji Narodowej.


 

RACHUNKOWOŚĆ HANDLOWA ROZRACHUNKI, OBRÓT TOWAROWY, INWENTARYZACJA, KOSZTY HANDLOWE - CZĘŚĆ IICena brutto: 25 zł

Format B5, str. 176, ISBN: 978-83-60045-06-0
oprawa: miękka, klejona grzbietem. Okładka kolorowa.

W podręczniku: „Rachunkowość handlowa. Część II"

przedstawiono ewidencję rozrachunków, rodzaje i formy obrotu towarowego, ewidencję obrotu towarowego w hurcie, detalu i gastronomii na kontach księgi głównej i na kontach ksiąg pomocniczych. Omówiono dokumentację związaną z tym obrotem, rejestry zakupów i sprzedaży VAT, deklarację VAT-7 oraz sposoby ustalania cen i marż.

W opracowaniu ujęto istotę i tryb przeprowadzania inwentaryzacji, ewidencję rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych, charakterystykę kosztów handlowych oraz ich rozliczenie.

Podręcznik zawiera test samodzielnej kontroli podsumowujący omówiony materiał oraz zadanie przygotowujące do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Zadanie dotyczy opracowania projektu i wykonania prac wynikających ze sporządzonego projektu.

Ponadto zamieszczono tutaj ćwiczenie do rozwiązania na komputerze w programie finansowo-księgowym i w programie sprzedaży oraz, utworzony na potrzeby szkolne, wykaz kont księgi głównej. Kolejność rozdziałów w logicznym porządku ujmuje część materiału do nauczania w zawodzie technik handlowiec.

Podręcznik w wersji dla ucznia jest dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodzie technik handlowiec na poziomie technikum i szkoły policealnej.

Nr dopuszczenia: 09/2008

Podręcznik dla nauczyciela

Do części ll-giej podręcznika: „Rachunkowość handlowa” przygotowano rozwiązania ćwiczeń prezentowanych w książce. Podręcznik zawiera również zestawy sprawdzianów do wykorzystania przez nauczyciela w celu sprawdzenia wiadomości uczniów. Podręcznik przeznaczony dla nauczyciela jest dostępny tylko bezpłatnie przy zamówieniu powyżej 25 egz. podręczników w wersji dla ucznia, pt.: „Rachunkowość handlowa. Część II”.


 
następna strona >>
 
© Wydawnictwo Bożena Padurek 2004-2014