Bożena Padurek. Rachunkowość- podręczniki i ćwiczenia z rozwiązaniami
Rachunkowość- podręczniki, zbiory zadań z rozwiązaniami.

GOSPODAROWANIE ZASOBAMI MAJĄTKOWYMI. OBSŁUGA PROGRAMU SPRZEDAŻOWO-MAGAZYNOWEGO SUBIEKT GT. KWALIFIKACJA: A.35.Cena brutto: 18 zł

Format B5, str. 192, ISBN: 978-83-60045-28-2
Oprawa: miękka, klejona grzbietem. Okładka kolorowa

Ćwiczenia z zakresu gospodarowania zasobami majątkowymi i obsługi programu sprzedażowo-magazynowgo Subiekt GT są przeznaczone do kształcenia praktycznego. W wersji dla nauczyciela wyjaśniają podstawowe pojęcia związane z zasobami majątkowymi oraz opisują podstawowe zasady gospodarowania zapasami. Opracowanie zawiera ćwiczenia kształtujące m.in. umiejętności związane z rotacją zapasów, ustalaniem zapotrzebowania na zapasy, normowaniem zużycia materiałowego oraz obliczaniem zdolności produkcyjnej i rytmiczności produkcji. Omówiono w nim kalkulację ceny sprzedaży towarów i wyrobów rachunkiem „w stu” i „od sta”.


W podręczniku przedstawiono dokumentację rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych z kontrahentami i obrotu zapasami oraz dokumentację zakupu i sprzedaży.


Podano w nim również ćwiczenia do rozwiązania wraz z dokumentami do wypełnienia oraz przykłady już rozwiązane umożliwiające sporządzenie dokumentacji techniką komputerową w programie magazynowo-sprzedażowym Subiekt GT.

Zaletą „Gospodarowania zasobami majątkowymi i obsługą programu sprzedażowo-magazynowgo Subiekt GT” są precyzyjnie opisane rozwiązania przykładów zawierające wprowadzane stopniowo – wypełnione już – zrzuty okien dialogowych z programu Subiekt GT, ułatwiające samodzielne wykonanie zadań. Ponadto ćwiczenia te zawierają zadania pomocne przy przygotowaniach do egzaminu z kwalifikacji A.35.

W podręczniku zawarto test samodzielnej kontroli, podsumowujący omówiony materiał. Pozwala on na utrwalenie podczas realizacji tematu praktycznych umiejętności obowiązujących na egzaminie z przygotowania zawodowego.

Kolejność rozdziałów ujmuje w logicznym porządku część materiału do nauczania dla zawodu technik ekonomista w kwalifikacji A.35.

Podręcznik dla nauczyciela:
Do podręcznika: „Gospodarowanie zasobami majątkowymi i obsługa programu sprzedażowo- magazynowgo Subiekt GT przygotowano rozwiązania ćwiczeń prezentowanych w opracowaniu.
Podręcznik przeznaczony dla nauczyciela opracowano z myślą o ułatwieniu realizacji programu szkolnego. Dostępny jest on tylko bezpłatnie przy zamówieniu powyżej 25 egz. podręczników w wersji dla ucznia, pt.: „Gospodarowanie zasobami majątkowymi i obsługa programu Subiekt GT”.


 

ROZLICZENIA PODATKOWE. OBSŁUGA PROGRAMU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO RACHMISTRZ GT I KADROWO-PŁACOWEGO MICROGRATYFIKANT GT. KWALIFIKACJA A.35.Cena brutto: 18 zł

Format B5, st r. 240, ISBN 978-83-60045-26-8
Oprawa: miękka, klejona grzbietem. Okładka kolorowa

Ćwiczenia z zakresu rozliczeń podatkowych i obsługi programu finansowo - księgowego Rachmistrz GT i kadrowo - płacowego Microgratyfikant GT, są przeznaczone dla uczestników ośrodków
kursowych, uczniów i słuchaczy szkół ekonomicznych o różnych profilach.

W opracowaniu przedstawiono klasyfikację podatków oraz omówiono podatki bezpośrednie i pośrednie. Omówiono formy opodatkowania i ewidencji działalności gospodarczej w małych przedsiębiorstwach. Wyjaśniono zasady opodatkowania oraz formie karty podatkowej, na zasadach ogólnych według skali podatkowej, podatkiem liniowym i przy ryczałcie ewidencjonowanym. Przedstawiono ewidencję dokumentów w księdze przychodów oraz w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w programie Rachmistrz GT.

Omówiono rejestry zakupów i sprzedaży VAT, deklarację VAT-7, ewidencję wyposażenia, środków trwałych oraz inne urządzenia uzupełniające prowadzone przy opodatkowaniu osób fizycznych i prawnych.

Przedstawiono schemat obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Ponadto
ćwiczenia zawierają dwa testy samodzielnej kontroli podsumowujące omówiony materiał oraz rozwiązane ćwiczenia, które w wersji dla ucznia służą do samodzielnego wykonania przez niego.
Ćwiczenia z rozliczeń podatkowych są zbiorem ćwiczeń - zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia - nie podlegają procedurze zatwierdzenia przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (Dz. U. z 2004 r., nr 25, poz. 220).

Podręcznik dla nauczyciela

Do podręcznika: „Rozliczenia podatkowe i obsługa programu finansowo-księgowego Rachmistrz GT i kadrowo - płacowego Microgratyfikant GT”, przygotowano rozwiązania ćwiczeń prezentowanych w opracowaniu.
Podręcznik przeznaczony dla nauczyciela opracowano z myślą o ułatwieniu realizacji programu szkolnego. Dostępny jest on tylko bezpłatnie przy zamówieniu powyżej 25 egz. podręczników w wersji dla ucznia, pt.: „Rozliczenia podatkowe i obsługa programu finansowo - księgowego Rachmistrz GT i kadrowo - płacowego Microgratyfikant GT”.<< poprzednia strona
następna strona >>
 
© Wydawnictwo Bożena Padurek 2004-2013
Valid XHTML 1.0!     Valid CSS!