Bożena Padurek. Rachunkowość- podręczniki i ćwiczenia z rozwiązaniami
Rachunkowość- podręczniki, zbiory zadań z rozwiązaniami.

PRACOWNIA EKONOMICZNA. CZĘŚĆ I. GOSPODAROWANIE ZASOBAMI MAJĄTKOWYMI I OBSŁUGA SUBIEKTA. KWALIFIKACJA A.35Cena brutto: 21 zł

Format B5, str. 216, ISBN: 978-83-60045-28-2
oprawa: miękka, klejona grzbietem. Okładka kolorowa.

Opracowanie z zakresu gospodarowania zasobami majątkowymi i obsługi programu magazynowo-sprzedażowego Subiekt GT jest przeznaczone do kształcenia praktycznego. Wyjaśnia podstawowe pojęcia związane z zasobami majątkowymi oraz opisuje podstawowe zasady gospodarowania zapasami. Opracowanie zawiera ćwiczenia kształtujące m.in. umiejętności związane z rotacją zapasów, ustalaniem zapotrzebowania na zapasy, normowaniem zużycia materiałowego oraz obliczaniem zdolności produkcyjnej i rytmiczności produkcji. Omówiono w nim kalkulację ceny sprzedaży towarów i wyrobów rachunkiem „w stu” i „od sta”. W podręczniku przedstawiono dokumentację rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych z kontrahentami i obrotu zapasami oraz dokumentację zakupu i sprzedaży.

Podano w nim również ćwiczenia do rozwiązania wzbogacone o dokumenty w formie papierowej do wypełnienia oraz przykłady już rozwiązane umożliwiające sporządzenie dokumentacji techniką komputerową w programie magazynowo-sprzedażowym Subiekt GT.

Zaletą „Gospodarowania zasobami majątkowymi i obsługi programu sprzedażowo-magazynowgo Subiekt GT” są precyzyjnie opisane rozwiązania przykładów zawierające wprowadzane stopniowo - wypełnione już - zrzuty okien dialogowych z programu Subiekt GT, ułatwiające samodzielne wykonanie zadań.

W podręczniku zawarto arkusz egzaminacyjny, zawierający zadania testowe do części pisemnej egzaminu zawodowego, potwierdzającego kwalifikację A.35. oraz zadania do części praktycznej egzaminu zawodowego. Pozwalają one na utrwalenie teoretycznych i praktycznych umiejętności obowiązujących na egzaminie z przygotowania zawodowego.

Publikacja opracowana zgodnie z nową podstawą programową dla zawodu technik ekonomista dla kształcenia w zakresie kwalifikacji A.35 (Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji). Stanowi materiał pomocniczy, wspomagający edukację, niepodlegający procedurze dopuszczenia do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej.

Podręcznik dla nauczyciela

Do podręcznika: „Gospodarowanie zasobami majątkowymi i obsługa programu magazynowo-sprzedażowego Subiekt GT przygotowano rozwiązania ćwiczeń prezentowanych w opracowaniu. Podręcznik przeznaczony dla nauczyciela jest dostępny tylko bezpłatnie przy zamówieniu powyżej 25 egz. podręczników w wersji dla ucznia, pt.: „Gospodarowanie zasobami majątkowymi i obsługa programu Subiekt GT”.


 

PRACOWNIA EKONOMICZNA. CZĘŚĆ II. ROZLICZENIA PODATKOWE I OBSŁUGA PROGRAMÓW: RACHMISTRZ I MIKROGRATYFIKANT. KWALIFIKACJA A.35Cena brutto: 23 zł

Format B5, str. 266, ISBN 978-83-60045-26-8
oprawa: miękka, klejona grzbietem. Okładka kolorowa

Podręcznik z zakresu rozliczeń podatkowych i obsługi programu finansowo - księgowego Rachmistrz GT i kadrowo -płacowego Microgratyfikant GT jest przeznaczony dla uczestników ośrodków kursowych, uczniów i słuchaczy szkół ekonomicznych o różnych profilach.

W opracowaniu przedstawiono klasyfikację podatków oraz
omówiono podatki bezpośrednie i pośrednie. Omówiono formy opodatkowania i ewidencji
działalności gospodarczej w małych przedsiębiorstwach. Wyjaśniono zasady opodatkowania w formie karty podatkowej, na zasadach ogólnych według skali podatkowej, podatkiem liniowym
i przy ryczałcie ewidencjonowanym. Przedstawiono ewidencję dokumentów w księdze przychodów oraz w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w programie Rachmistrz GT. W programie mikroGratyfikant wyjaśniono zasady sporządzania dokumentacji osobowej i płacowej pracowników.
Omówiono rejestry zakupów i sprzedaży VAT, deklarację VAT-7, ewidencję wyposażenia, środków trwałych oraz inne urządzenia uzupełniające prowadzone przy opodatkowaniu osób fizycznych i prawnych. Przedstawiono schemat obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Ponadto publikacja zawiera dwa przykładowe zadania do części praktycznej egzaminu zawodowego i jeden przykładowy arkusz egzaminacyjny zawierający zadania testowe do części pisemnej egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikację A.35.
Publikacja opracowana zgodnie z nową podstawą programową dla zawodu technik ekonomista dla kształcenia w zakresie kwalifikacji A.36 (Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji). Stanowi materiał pomocniczy, wspomagający edukację, niepodlegający procedurze dopuszczenia do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej.

Podręcznik dla nauczyciela

Do podręcznika: „Rozliczenia podatkowe i obsługa programu finansowo-księgowego Rachmistrz GT i kadrowo - płacowego Microgratyfikant GT", przygotowano rozwiązania ćwiczeń prezentowanych w opracowaniu. Podręcznik przeznaczony dla nauczyciela jest dostępny tylko bezpłatnie przy zamówieniu powyżej 25 egz. podręczników w wersji dla ucznia, pt.: „Rozliczenia podatkowe i obsługa programu finansowo - księgowego Rachmistrz GT i kadrowo - płacowego Microgratyfikant GT”.


 
<< poprzednia strona
następna strona >>
 
© Wydawnictwo Bożena Padurek 2004-2014