Bożena Padurek. Rachunkowość- podręczniki i ćwiczenia z rozwiązaniami
Rachunkowość- podręczniki, zbiory zadań z rozwiązaniami.

ZESZYT TESTÓW I ĆWICZEŃ PRZYGOTOWUJĄCYCH DO EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJĘ A.35.Cena brutto: 21 zł

Format B5,str. 208, ISBN 978-83-60045-39-8
oprawa: miękka, klejona grzbietem. Okładka kolorowa.

Zeszyt testów ćwiczeń przeznaczony jest dla uczniów przygotowujących się do części pisemnej i praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikację A.35: Planowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w organizacji.

Zadania egzaminacyjne opracowane zostały zgodnie ze standardami wymagań egzaminacyjnych oraz zgodnie z przyjętą strukturą egzaminu potwierdzającego kwalifikację A.35. Zbiór zawiera 22 przykładowe zadania sprawdzające nabyte umiejętności, z jakimi uczeń może spotkać się w czasie egzaminu potwierdzającego kwalifikację A.35. w jego części praktycznej oraz 7 testów składających się z 40 zadań do części pisemnej egzaminu. Zaproponowane zadania do etapu pisemnego zawierają testy wielokrotnego wyboru.

Publikacja opracowana zgodnie z nową podstawą programową dla zawodu technik ekonomista dla kształcenia w zakresie kwalifikacji A.35 (Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji). Stanowi materiał pomocniczy, wspomagający edukację, niepodlegający procedurze dopuszczenia do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej.

Podręcznik dla nauczyciela

Do ćwiczeń pt: "Zeszyt testów i ćwiczeń" przygotowujących do egaminu potwierdzającego kwalifikację A.35 przygotowano rozwiązania zadań prezentowanych w opracowaniu. Podręcznik przeznaczony dla nauczyciela jest dostępny tylko bezpłatnie przy zamówieniu powyżej 25egz. podręczników w wersji dla ucznia, pt.: „Zeszyt testów i ćwiczeń" przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikację A.35.


 

ZASADY RACHUNKOWOŚCI FINANSOWEJ KWALIFIKACJA A.36.Cena brutto: 17 zł

Format B5, str. 192, ISBN: 978-83-600045-31-2
oprawa: miękka, klejona grzbietem. Okładka kolorowa.

Podręcznik: „Zasady rachunkowości finansowej” omawia istotę i podstawowe funkcje rachunkowości. Przedstawiono w nim klasyfikację zasobów majątkowych oraz źródeł ich pochodzenia. Omówiono w nim bilans jednostki gospodarczej, podział i funkcjonowanie kont bilansowych wraz ze sposobem poprawy błędów księgowych oraz zasady łączenia i dzielenia kont. Podane zostały zasady funkcjonowania kont niebilansowych, omówiono pojęcie wyniku finansowego i metody jego ustalania oraz ewidencji na kontach ksiąg pomocniczych. Ponadto ujęto w podręczniku wykaz kont księgi głównej utworzony na potrzeby szkolne, który jest wykorzystywany do dekretacji dowodów księgowych. Znajdują się w nim przykłady rozwiązania zadań wraz z wypełnionymi dokumentami księgowymi oraz ćwiczenia do samodzielnego wykonania, które pozwalają na utrwalenie praktycznych umiejętności w czasie realizacji tematu.

Kolejność rozdziałów w logicznym porządku ujmuje materiał do nauczania w kwalifikacji A.36.

Publikacja opracowana zgodnie z nową podstawą programową dla zawodu technik ekonomista dla kształcenia w zakresie kwalifikacji A.36 (Prowadzenie rachunkowości). Stanowi materiał pomocniczy, wspomagający edukację, niepodlegający procedurze dopuszczenia do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej.

Podręcznik dla nauczyciela

Do podręcznika: „Zasady rachunkowości finansowej” opracowano rozwiązania ćwiczeń prezentowanych w książce i zestawy sprawdzianów do wykorzystania przez nauczyciela w celu sprawdzenia wiadomości uczniów. Podręcznik przeznaczony dla nauczyciela jest dostępny tylko bezpłatnie przy zamówieniu powyżej 25 szt. egz. podręczników w wersji dla ucznia, pt.: „Zasady rachunkowości finansowej”.


 
<< poprzednia strona
następna strona >>
 
© Wydawnictwo Bożena Padurek 2004-2014