Bożena Padurek. Rachunkowość- podręczniki i ćwiczenia z rozwiązaniami
Rachunkowość- podręczniki, zbiory zadań z rozwiązaniami.

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE, ROZRACHUNKI OBRÓT MATERIAŁOWY CZĘŚĆ I. KWALIFIKACJA A.36Cena brutto: 17 zł

Format B5, st r. 184 ISBN: 978-83-60045-33-6
Oprawa: miękka, klejona grzbietem. Okładka kolorowa

W podręczniku: „Rachunkowośc finansowa. Część I” omówiono w przystępnej formie ewidencję inwestycji krótkoterminowych, rozrachunków i obrotu materiałowego wraz z prezentacją dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia

księgowań poszczególnych zdarzeń gospodarczych na kontach księgi głównej oraz na kontach ksiąg pomocniczych. Znajdują się w nim przykłady rozwiązania zadań z wypełnionymi dokumentami księgowymi oraz ćwiczenia do samodzielnego wykonania. Pozwalają one na utrwalenie praktycznych umiejętności w czasie realizacji tematu.


Podsumowaniem ewidencji księgowej przedstawionej w części I „Rachunkowości finansowej” jest test samodzielnej kontroli oraz dwa zadania przygotowujące do egzaminu z kwalifikacji A.36. Zadania dotyczą przygotowania dokumentacji do księgowania i ich ewidencję. Ponadto zamieszczono w podręczniku wykaz kont księgi głównej, utworzony na potrzeby szkolne. Kolejność rozdziałów w
logicznym porządku ujmuje część materiału do nauczania w kwalifikacji A.36.

Podręcznik dla nauczyciela

Do części I-szej podręcznika: „Rachunkowość finansowa” przygotowano rozwiązania ćwiczeń prezentowanych w książce i zestawy sprawdzianów do wykorzystania przez nauczyciela w celu sprawdzenia wiadomości uczniów.
Podręcznik przeznaczony dla nauczyciela opracowano z myślą o ułatwieniu realizacji programu szkolnego. Dostępny jest on tylko bezpłatnie przy zamówieniu powyżej 25 egz. podręczników w wersji dla ucznia, pt.: „Rachunkowości finansowa. Część I”.


 

BIURO RACHUNKOWE. PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW DO EWIDENCJI. ANALIZA FINANSOWA. OBSŁUGA PROGRAMU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO REWIZOR GT. KWALIFIKACJA A.36.Cena brutto: 18 zł

Format B5, st r. 184, ISBN 978-83-60045-36-7
Oprawa: miękka, klejona grzbietem. Okładka kolorowa

Ćwiczenia pt. „Biuro rachunkowe” są przeznaczone dla uczestników ośrodków kursowych, uczniów i słuchaczy szkół ekonomicznych o różnych profilach.


W opracowaniu przedstawiono cechy i klasyfikację dowodów księgowych oraz omówiono zasady dokumentowania operacji gospodarczych i wyjaśniono zasady sporządzania dowodów księgowych. Przedstawiono elementy dowodu księgowego, zasady kontroli dowodów księgowych oraz zasady poprawiania błędów w dowodach księgowych.


Podręcznik uczy umiejętności związanych z przygotowaniem dowodów do księgowania i omawia zasady archiwizowania dowodów księgowych. Treści teoretyczne zostały wsparte rozwiązanymi przykładami i ćwiczeniami do samodzielnego wykonania, z wykorzystaniem programu finansowo- księgowego Rewizor GT. Ponadto zawarto w nim treści dotyczące przygotowania analiz finansowych, rozróżniania jej metod, stosowania wskaźników analizy finansowej oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej firmy.


Ćwiczenia pt. „Biuro rachunkowe” są zbiorem ćwiczeń - zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia - nie podlegają procedurze zatwierdzenia przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (Dz. U. z 2004 r., nr 25, poz. 220).

Podręcznik dla nauczyciela

Do podręcznika pt. „Biuro rachunkowe” przygotowano rozwiązania ćwiczeń prezentowanych w książce. Podręcznik zawiera również zestawy sprawdzianów do wykonania przez nauczyciela w celu sprawdzenia wiadomości uczniów.
Podręcznik przeznaczony dla nauczycieli opracowano z myślą o ułatwieniu realizacji programu szkolnego. Dostępny jest on tylko bezpłatnie przy zamówieniu powyżej 25 egz. podręczników w wersji dla ucznia, pt.: „Biuro rachunkowe”.<< poprzednia strona
następna strona >>
 
© Wydawnictwo Bożena Padurek 2004-2013
Valid XHTML 1.0!     Valid CSS!