Bożena Padurek. Rachunkowość- podręczniki i ćwiczenia z rozwiązaniami
Rachunkowość- podręczniki, zbiory zadań z rozwiązaniami.

ZASADY RACHUNKOWOŚCI FINANSOWEJ KWALIFIKACJA A.36.Cena brutto: 17 zł

Format B5, str. 192, ISBN: 978-83-600045-31-2
oprawa: miękka, klejona grzbietem. Okładka kolorowa.

Podręcznik: „Zasady rachunkowości finansowej” omawia istotę i podstawowe funkcje rachunkowości. Przedstawiono w nim klasyfikację zasobów majątkowych oraz źródeł ich pochodzenia. Omówiono w nim bilans jednostki gospodarczej, podział i funkcjonowanie kont bilansowych wraz ze sposobem poprawy błędów księgowych oraz zasady łączenia i dzielenia kont. Podane zostały zasady funkcjonowania kont niebilansowych, omówiono pojęcie wyniku finansowego i metody jego ustalania oraz ewidencji na kontach ksiąg pomocniczych. Ponadto ujęto w podręczniku wykaz kont księgi głównej utworzony na potrzeby szkolne, który jest wykorzystywany do dekretacji dowodów księgowych. Znajdują się w nim przykłady rozwiązania zadań wraz z wypełnionymi dokumentami księgowymi oraz ćwiczenia do samodzielnego wykonania, które pozwalają na utrwalenie praktycznych umiejętności w czasie realizacji tematu.

Kolejność rozdziałów w logicznym porządku ujmuje materiał do nauczania w kwalifikacji A.36.

Publikacja opracowana zgodnie z nową podstawą programową dla zawodu technik ekonomista dla kształcenia w zakresie kwalifikacji A.36 (Prowadzenie rachunkowości). Stanowi materiał pomocniczy, wspomagający edukację, niepodlegający procedurze dopuszczenia do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej.

Podręcznik dla nauczyciela

Do podręcznika: „Zasady rachunkowości finansowej” opracowano rozwiązania ćwiczeń prezentowanych w książce i zestawy sprawdzianów do wykorzystania przez nauczyciela w celu sprawdzenia wiadomości uczniów. Podręcznik przeznaczony dla nauczyciela jest dostępny tylko bezpłatnie przy zamówieniu powyżej 25 szt. egz. podręczników w wersji dla ucznia, pt.: „Zasady rachunkowości finansowej”.


 

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA. CZĘŚĆ I. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE, ROZRACHUNKI, OBRÓT MATERIAŁOWY KWALIFIKACJA A.36Cena brutto: 17 zł

Format B5, str. 192 ISBN: 978-83-60045-33-6
oprawa: miękka, klejona grzbietem. Okładka kolorowa.

W podręczniku: „Rachunkowość finansowa. Część I” omówiono w przystępnej formie ewidencję inwestycji krótkoterminowych, rozrachunków i obrotu materiałowego wraz z prezentacją dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia księgowań poszczególnych zdarzeń gospodarczych na kontach księgi głównej oraz na kontach ksiąg pomocniczych. Znajdują się w nim przykłady rozwiązania zadań z wypełnionymi dokumentami księgowymi oraz ćwiczenia do samodzielnego wykonania. Pozwalają one na utrwalenie praktycznych umiejętności w czasie realizacji tematu.

Podsumowaniem ewidencji księgowej przedstawionej w części I „Rachunkowości finansowej" jest test samodzielnej kontroli. Ponadto zamieszczono w podręczniku wykaz kont księgi głównej, utworzony na potrzeby szkolne. Kolejność rozdziałów w logicznym porządku ujmuje część materiału do nauczania w kwalifikacji A.36.

Publikacja opracowana zgodnie z nową podstawą programową dla zawodu technik ekonomista dla kształcenia w zakresie kwalifikacji A.36 (Prowadzenie rachunkowości). Stanowi materiał pomocniczy, wspomagający edukację, niepodlegający procedurze dopuszczenia do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej.

Podręcznik dla nauczyciela

Do części I-szej podręcznika: „Rachunkowość finansowa" przygotowano rozwiązania ćwiczeń prezentowanych w książce i zestawy sprawdzianów do wykorzystania przez nauczyciela w celu sprawdzenia wiadomości uczniów. Podręcznik przeznaczony dla nauczyciela jest dostępny tylko bezpłatnie przy zamówieniu powyżej 25 egz. podręczników w wersji dla ucznia, pt.: „Rachunkowości finansowa. Część I”.


 
<< poprzednia strona
następna strona >>
 
© Wydawnictwo Bożena Padurek 2004-2014