Bożena Padurek. Rachunkowość- podręczniki i ćwiczenia z rozwiązaniami
Rachunkowość- podręczniki, zbiory zadań z rozwiązaniami.

ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ I DANIN PUBLICZNYCH. CZĘŚĆ II. KWALIFIKACJA A.65Cena brutto: 30 zł
Stan prawny na 30 listopada 2015 r.

Format B5, str. 319, ISBN: 978-83-60045-57-2
oprawa: miękka, klejona grzbietem. Okładka kolorowa.

Część druga podręcznika z zakresu rozliczania wynagrodzeń i danin publicznych jest przeznaczona dla słuchaczy ośrodków kursowych oraz uczniów szkół ekonomicznych przygotowujących się do egzaminu potwierdzającego kwalifikację A.65 (Wynagrodzenia i daniny publiczne). Publikacja jest dostosowana do nowego programu nauczania zawodowego dla kwalifikacji A.65. Może być również wykorzystana do samodzielnej nauki.


W opracowaniu omówiono zadania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zasady zgłaszania w ZUS płatników składek będących osobami fizycznymi i podlegających wpisowi do KRS jako rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej. Przedstawiono dokumenty zgłoszeniowe ubezpieczonych w ZUS, dotyczące wyrejestrowania ubezpieczonych oraz dokumenty rozliczeniowe składane w ZUS za każdy miesiąc.


Publikacja zawiera dwa zadania egzaminacyjne, rozwiązane techniką komputerową z wykorzystaniem programów Gratyfikant GT i Płatnik. Ponadto 6 przykładowych arkuszy egzaminacyjnych do części pisemnej egzaminu i 13 arkuszy do części praktycznej egzaminu.

Podręcznik dla nauczyciela

Do podręcznika: „Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych. Część II”, przygotowano rozwiązania ćwiczeń prezentowanych w opracowaniu. Podręcznik przeznaczony dla nauczyciela jest dostępny tylko bezpłatnie przy zamówieniu powyżej 25 egz. Podręcznika w wersji dla uczniów.

Publikacja została opracowana zgodnie z nową podstawą programową dla zawodu technik ekonomista dla kształcenia w zakresie kwalifikacji A.65 (Wynagrodzenia i daniny publiczne) i stanowi materiał pomocniczy, wspomagający edukację – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. 2012 poz. 752) nie podlega zatwierdzeniu na podstawie art. 27.


 

PRACOWNIA EKONOMICZNA. CZĘŚĆ I. GOSPODAROWANIE ZASOBAMI MAJĄTKOWYMI I OBSŁUGA SUBIEKTA. KWALIFIKACJA A.35Cena brutto: 21 zł

Format B5, str. 216, ISBN: 978-83-60045-28-2
oprawa: miękka, klejona grzbietem. Okładka kolorowa.

Opracowanie z zakresu gospodarowania zasobami majątkowymi i obsługi programu magazynowo-sprzedażowego Subiekt GT jest przeznaczone do kształcenia praktycznego. Wyjaśnia podstawowe pojęcia związane z zasobami majątkowymi oraz opisuje podstawowe zasady gospodarowania zapasami. Opracowanie zawiera ćwiczenia kształtujące m.in. umiejętności związane z rotacją zapasów, ustalaniem zapotrzebowania na zapasy, normowaniem zużycia materiałowego oraz obliczaniem zdolności produkcyjnej i rytmiczności produkcji. Omówiono w nim kalkulację ceny sprzedaży towarów i wyrobów rachunkiem „w stu” i „od sta”. W podręczniku przedstawiono dokumentację rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych z kontrahentami i obrotu zapasami oraz dokumentację zakupu i sprzedaży.

Podano w nim również ćwiczenia do rozwiązania wzbogacone o dokumenty w formie papierowej do wypełnienia oraz przykłady już rozwiązane umożliwiające sporządzenie dokumentacji techniką komputerową w programie magazynowo-sprzedażowym Subiekt GT.

Zaletą „Gospodarowania zasobami majątkowymi i obsługi programu sprzedażowo-magazynowgo Subiekt GT” są precyzyjnie opisane rozwiązania przykładów zawierające wprowadzane stopniowo - wypełnione już - zrzuty okien dialogowych z programu Subiekt GT, ułatwiające samodzielne wykonanie zadań.

W podręczniku zawarto arkusz egzaminacyjny, zawierający zadania testowe do części pisemnej egzaminu zawodowego, potwierdzającego kwalifikację A.35. oraz zadania do części praktycznej egzaminu zawodowego. Pozwalają one na utrwalenie teoretycznych i praktycznych umiejętności obowiązujących na egzaminie z przygotowania zawodowego.

Publikacja opracowana zgodnie z nową podstawą programową dla zawodu technik ekonomista dla kształcenia w zakresie kwalifikacji A.35 (Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji). Stanowi materiał pomocniczy, wspomagający edukację, niepodlegający procedurze dopuszczenia do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej.

Podręcznik dla nauczyciela

Do podręcznika: „Gospodarowanie zasobami majątkowymi i obsługa programu magazynowo-sprzedażowego Subiekt GT przygotowano rozwiązania ćwiczeń prezentowanych w opracowaniu. Podręcznik przeznaczony dla nauczyciela jest dostępny tylko bezpłatnie przy zamówieniu powyżej 25 egz. podręczników w wersji dla ucznia, pt.: „Gospodarowanie zasobami majątkowymi i obsługa programu Subiekt GT”.


 
<< poprzednia strona
następna strona >>
 
© Wydawnictwo Bożena Padurek 2004-2014