Bożena Padurek. Rachunkowość- podręczniki i ćwiczenia z rozwiązaniami
Rachunkowość- podręczniki, zbiory zadań z rozwiązaniami.

O książkach

Wydawnictwo proponuje Państwu do wykorzystania podręczniki z zadaniami dla uczniów liceów profilowanych, szkół ekonomicznych wszystkich specjalności oraz ośrodków kursowych w Polsce.

Tematyka podręczników jest następująca:

 • ZASADY RACHUNKOWOŚCI. CZĘŚĆ I,
 • ZASADY RACHUNKOWOŚCI. CZĘŚĆ II,
 • ZASADY RACHUNKOWOŚCI FINANSOWEJ. KWALIFIKACJA A.36.,
 • RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA. CZĘŚĆ I. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE, ROZRACHUNKI,OBRÓT MATERIAŁOWY. KWALIFIKACJA A.36.,
 • RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW. CZĘŚĆ II. AKTYWA TRWAŁE, KOSZTY DZIAŁALNOŚCI ORAZ ICH ROZLICZENIE,
 • RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW. CZĘŚĆ III. KALKULACJA, OBRÓT WYROBAMI GOTOWYMI, OBRÓT TOWAROWY,
 • RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW. CZĘŚĆ IV. INWENTARYZACJA, ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZASOBÓW, MAJĄTKOWYCH, POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY OPERACYJNE, PRZYCHODY I KOSZTY FINANSOWE, ZYSKI I STRATY NADZWYCZAJNE, WYNIK FINANSOWY, ANALIZA FINANSOWA,
 • RACHUNKOWOŚĆ HANDLOWA. CZĘŚĆ I. ORGANIZACJA RACHUNKOWOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE, AKTYWA TRWAŁE, INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE, KREDYTY BANKOWE,
 • RACHUNKOWOŚĆ HANDLOWA. CZĘŚĆ II. ROZRACHUNKI, OBRÓT TOWAROWY, INWENTARYZACJA, KOSZTY HANDLOWE,
 • RACHUNKOWOŚĆ HANDLOWA. CZĘŚĆ III. WYNIK FINANSOWY, ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZASOBÓW MAJĄTKOWYCH, ANALIZA FINANSOWA, WYBRANE ZAGADNIENIA EWIDENCJI KSIĘGOWEJ DZIAŁALNOŚCI WYTWÓRCZEJ,
 • TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE W RACHUNKOWOŚCI - ĆWICZENIA,
 • RYCZAŁT, KARTA PODATKOWA, PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW - ĆWICZENIA,
 • ZESZYT TESTÓW I ĆWICZEŃ PRZYGOTOWUJĄCYCH DO EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE DLA ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA,
 • PRACOWNIA EKONOMICZNA CZĘŚĆ I. GOSPODAROWANIE ZASOBAMI MAJĄTKOWYMI. OBSŁUGA PROGRAMU SPRZEDAŻOWO-MAGAZYNOWEGO - SUBIEGT GT. KWALIFIKACJA A.35.,
 • PRACOWNIA EKONOMICZNA CZĘŚĆ II. ROZLICZENIA PODATKOWE. OBSŁUGA PROGRAMU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO: RACHMISTRZ GT I KADROWO-PŁACOWEGO MICROGRATYFIKANT GT,
 • PRACOWNIA EKONOMICZNA CZĘŚĆ III. KADRY I PŁACE, OBSŁUGA PROGRAMU KADROWO-PŁACOWEGO GRATYFIKANT GT I PŁATNIK. KWALIFIKACJA A.35.
 • BIURO RACHUNKOWE. DOKUMENTACJA KSIĘGOWA, SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA, OBSŁUGA PROGRAMU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO REWIZOR GT

Dlaczego warto korzystać z książek mojego wydawnictwa? >>
 
© Wydawnictwo Bożena Padurek 2004-2013
Valid XHTML 1.0!     Valid CSS!