Bożena Padurek. Rachunkowość- podręczniki i ćwiczenia z rozwiązaniami
Rachunkowość- podręczniki, zbiory zadań z rozwiązaniami.

O książkach

Wydawnictwo proponuje Państwu do wykorzystania podręczniki z zadaniami dla uczniów liceów profilowanych, szkół ekonomicznych wszystkich specjalności oraz ośrodków kursowych w Polsce.

Tematyka podręczników jest następująca:


 • PRACOWNIA EKONOMICZNA. CZĘŚĆ I. GOSPODAROWANIE ZASOBAMI MAJĄTKOWYMI. OBSŁUGA PROGRAMU SPRZEDAŻOWO-MAGAZYNOWEGO - SUBIEKT GT KWALIFIKACJA A35.,
 • PRACOWNIA EKONOMICZNA. CZĘŚĆ II. ROZLICZENIA PODATKOWE. OBSŁUGA PROGRAMÓW FINANSOWO-KSIĘGOWEGO - RACHMISTRZ GT I KADROWO-PŁACOWEGO - MICROGRATYFIKANT GT. KWALIFIKACJA 135.,
 • PRACOWNIA EKONOMICZNA. CZĘŚĆ III. KADRY I PŁACE. OBSŁUGA PROGRAMÓW: GRATYFIKANT GT I PŁATNIK. KWALIFIKACJA A.35.,
 • ZESZYT TESTÓW I ĆWICZEŃ PRZYGOTOWUJĄCYCH DO EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE A.35,
 • ZASADY RACHUNKOWOŚCI FINANSOWEJ. KWALIFIKACJA A.36.,
 • RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWI CZĘŚĆ I. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE, ROZRACHUNKI,OBRÓT MATERIAŁOWY. KWALIFIKACJA A.36.,
 • RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA CZĘŚĆ II. AKTYWA TRWALE, KOSZTY DZIAŁALNOŚCI I ICH ROZLICZENIE, KALKULACJA KOSZTÓW. KWALIFIKACIA A.36.,
 • RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA CZĘŚĆ III. PRODUKTY PRACY I ICH SPRZEDAŻ, OBRÓT TOWAROWY, INWENTARYZACJA ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZASOBÓW MAJĄTKOWYCH, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA, DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA, ZYSKI I STRATY NADZWYCZAJNE, WYNIK FINANSOWY, KWALIFIKACJA A36.,
 • BIURO RACHUNKOWE. DOKUMENTACJA KSIĘGOWA, SPRAWOZDAWCZOŚĆ I ANALIZA FINANSOWA. EWIDENCJA KSIĘGOWA W PROGRAMIE REWIZOR GT. KWALIFIKACJA A.36„
 • ZESZYT TESTÓW I ĆWICZEŃ PRZYGOTOWUJĄCYCH DO EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKAGE W ZAWODZIE TECHNIK EKONOMISTA
 • RACHUNKOWOŚĆ HANDLOWA CZĘŚĆ I. ORGANIZACJA RACHUNKOWOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE, AKTYWA TRWAŁE, INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE, KREDYTY BANKOWE,
 • RACHUNKOWOŚĆ HANDLOWA CZĘŚĆ II. ROZRACHUNKI, OBRÓT TOWAROWY, INWENTARYZACJA, KOSZTY HANDLOWE,
 • TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE W RACHUNKOWOŚCI - ĆWICZENIA
 • RYCZAŁT, KARTA PODATKOWA PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW- ĆWICZENIA
Opracowane one zostały na podstawie obowiązujących programów nauczania. W przystępnej formie zawierają niezbędne informacje dotyczące poszczególnych zagadnień. Znajdują się w nich przykłady rozwiązania zadań z wypełnionymi dokumentami księgowymi omz ćwiczenia do samodzielnego wykonania.

Proponuję, aby ćwiczenia były wykonywane przez uczniów w podręczniku; oprócz treści zadania zawiera on bowiem dokumenty niezbędne do wypełnienia oraz konta przygotowane do ewidencji operacji gospodarczych.

Forma podręczników umożliwia samodzielną naukę przedmiotu; mogą więc być one przydatne dla uczestników kursów oraz słuchaczy szkół zaocznych.


Dlaczego warto korzystać z książek mojego wydawnictwa? >>
 
© Wydawnictwo Bożena Padurek 2004-2014